Roosters, begeleidings- en flexuren 

Ontwerp jouw toekomst betekent ook dat leerlingen invloed hebben op hun eigen rooster. Hoe dit werkt, vertellen we in deze blog.

Alle lesuren op ’t Hooghe Landt duren 60 minuten, behalve het eerste uur: het begeleidingsuur van 30 minuten dat start om half 9. In de brugklas starten de leerlingen vier keer per week met een begeleidingsuur van hun mentor. De klassen 2 & 3 hebben drie of twee keer per week een half uur met hun mentor. De klassen 4 en hoger gebruiken dit startmoment twee keer per week. De inhoud van dit begeleidingsuur varieert en is gebaseerd op drie pijlers; de sociaal-emotionele ontwikkeling, studievaardigheden en oriëntatie op loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB). De mentor besteedt ook aandacht aan het klimaat in de klas en is de contactpersoon voor ouder(s) en/of verzorger(s).

Naast de vaklessen moeten leerlingen een keuze maken uit de zogenoemde flexuren. Hierbij zijn er vier verschillende keuzes. Als eerste is er de optie om een ondersteuningsuur te volgen. Tijdens dat flexuur krijgen leerlingen extra uitleg en hulp bij een vak dat ze lastig vinden. In een verdiepingsuur kunnen leerlingen kiezen voor de verdiepende taalprogramma’s: Cambridge voor Engels, Goethe voor Duits is dat Goethe en voor Frans is er het Delf-programma. Bij een verrijkingsuur wordt er iets geleerd wat niet bij een vak aan de orde komt. Denk bijvoorbeeld aan koken of een cursus reanimatie. Tenslotte kan een leerling kiezen voor een zelfstudie-uur. Er wordt dan in stilte gewerkt aan huiswerk of andere opdrachten.  

Lees meer

Meer lezen over ons?

Klik Hier Om Erachter Te Komen Wat 't Hooghe Landt Biedt.