JOSEE – Passend onderwijs

‘t Hooghe Landt heeft een Schoolondersteuningsprofiel. Hierin staan de mogelijkheden en de grenzen van de extra ondersteuning beschreven. Binnen de grenzen van onze mogelijkheden wordt er, wanneer dit nodig en passend is, gekeken naar maatwerk voor en ondersteuning van individuele leerlingen.   

In onze zorgstructuur is de mentor het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Maar als er meer begeleiding nodig is, zal een leerlingbegleider het overnemen. Ouders en leerlingen worden steeds in elke stap gehoord en meegenomen, zodat er een zo breed mogelijk draagvlak ontstaat om interne en mogelijk externe begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Voor meer vragen over passend onderwijs kunnen ouders en leerlingen terecht bij het platform JOSEE. Dat is een gezamenlijk initiatief van SWV de Eem (primair onderwijs) en SWV V(S)O Eemland (voortgezet onderwijs). Zij beantwoorden vragen en zorgen over passend onderwijs, als deze op school niet voldoende beantwoord kunnen worden. JOSEE is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen anoniem gesteld worden. De medewerkers van JOSEE denken mee, geven objectieve informatie en kunnen doorverwijzen naar de juiste personen en instanties. 

Meer informatie is te vinden op  www.josee.nu. 

Contact: Bel naar 033 – 30 30 488 of mail naar contact@josee.nu 

Voor het maken van een afspraak klik hier(gesloten tijdens schoolvakanties van Midden-Nederland). 

Lees meer

Meer lezen over ons?

Klik Hier Om Erachter Te Komen Wat 't Hooghe Landt Biedt.