06 feb 2020
Wil je de school nog beter leren kennen?
Wil je de school in bedrijf zien? Dat kan op woensdag 19 februari 2020 na inschrijving. De middag start om 14.15 u.
Voor inschrijven klik hier.
Adres school in bedrijf: Trompetstraat 1, 3822 CK Amersfoort

 

31 jan 2020

Procedure aanmelding en inschrijving   Meridiaan College 2020-2021 

1) Voor het cursusjaar 2020-2021 is er per vestiging van het Meridiaan College een maximum aantal brugklassen dat kan worden geplaatst (hetzij in totaal of uitgesplitst naar schoolsoort) vastgesteld. Voor ’t Hooghe Landt is dat vastgesteld op 10 brugklassen.
2) Wanneer de aanmelding hoger ligt dan de beschikbare ruimte,  volgt er plaatsing d.m.v. loting. Hierbij hebben leerlingen die een broer of zus* op de gekozen vestiging hebben zitten, of waarvan één of beide ouders werkzaam**  zijn op het Meridiaan College voorrang. Zij ontvangen na de voorlichtingsactiviteiten (open avonden), maar voor de aanmelddatum bericht over de procedure. Daarnaast dient aan de algemene voorwaarden voor toelating te worden voldaan.

Aanmelding 
Uiterlijk 13 maart 2020 moet het onderwijskundig rapport en het inschrijfformulier zijn ontvangen door de gekozen vestiging van het Meridiaan College. Dit verloopt zoals te doen gebruikelijk via de basisschool. De volgorde waarin het inschrijfformulier en het onderwijskundig rapport worden ontvangen speelt geen rol bij de toewijzing van plaatsen.
De richtlijnen voor toelating zijn in Amersfoort breed afgesproken en vastgelegd op de website: vanbasisnaarbrug.nl.

Werkwijze
De vestigingen van het Meridiaan College zullen vanaf 17 maart 2020 bij de plaatsing alleen werken met de lijst van aangemelde leerlingen. Als er minder aanmeldingen voor de beschikbare brugklassen zijn, worden alle leerlingen die voldoen aan de algemene voorwaarden voor toelating ingeschreven op de vestiging van het Meridiaan College waar ingeschreven is. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare klassen zijn, zal door de notaris d.m.v. loting bepaald worden welke leerlingen geplaatst kunnen worden. Rond 23 maart 2020 krijgen de uitgelote leerlingen bericht.
Vanuit het Meridiaan College wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dat houdt in dat de vestigingen van het Meridiaan College uw zoon/dochter, mocht hij/zij worden uitgeloot bij het Meridiaan College, zal plaatsen als uw zoon/dochter op die andere vestiging wordt aangemeld.

Procedure, inschrijving en bericht
1. Voor 19 maart wordt van alle aangemelde leerlingen vastgesteld of ze op basis van het basisschooladvies toelaatbaar zijn tot de betreffende vestiging van het Meridiaan College.
2. Als op 20 maart 2020 het aantal toelaatbare aanmeldingen hoger is dan het aantal beschikbare klassen worden toelaatbare leerling geplaatst d.m.v. loting. Deze loting wordt verricht door de notaris.  De ouders en leerlingen worden op 23 maart op de hoogte gesteld of de leerling geplaatst is of dat er geloot gaat worden.
3. Bij de loting is er een onderverdeling in het aantal beschikbare plaatsen in een leerweg per vestiging verschillend ( zie website). De loting vindt op 20 maart plaats.
4. Alle aangemelde leerlingen ontvangen op 23 maart de uitslag van de loting en een overzicht van scholen waar nog ruimte is.
5. Ouders doen uiterlijk voor 26 maart een nieuwe aanmelding. Op 27 maart staan de aanmeldingen vast.
6. Van de leerlingen die zijn ingeloot wordt vastgesteld of de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft:
a. Zo ja, dan geldt zorgplicht. De school van aanmelding stelt vast wat de ondersteuningsbehoefte is en of er een passende ondersteuning kan worden geboden. Als er geen passend aanbod is binnen de eigen school, wordt in overleg met leerling, ouders en basisschool gezocht naar de best passende oplossing.
b. Zo nee, dan kan de betreffende leerling worden ingeschreven
7. Alle ingeschreven leerlingen ontvangen uiterlijk 10 juni 2020 de bevestiging van inschrijving. In dezelfde brief staat ook de uitnodiging voor de kennismakingsochtend woensdag 8 juli 2020. (NB. Deze data zijn Amersfoort breed afgesproken).

Januari 2020

 

* ”Op onze school” betekent dat broertjes of zusjes, of stiefbroertjes –zusjes, die bij de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres zijn ingeschreven, uiterlijk 1 oktober 2019 stonden ingeschreven op de betreffende vestiging het Meridiaan College.
** Hiervoor geldt dat de werknemer op 1 augustus 2020 een vast dienstverband heeft op het Meridiaan College.

04 nov 2019

Zit je in groep 8 van een KPOA-basisschool en wil je kennismaken met ’t Hooghe Landt? Meld je dan voor 19 november 2019 aan voor Group 8 4 Talent.

(meer…)

23 sep 2019

Lijkt het je leuk om te zingen? Ben jij een echte zeilkampioen of is visagie juist je passie? Op donderdagmiddag 19 september konden alle leerlingen kennis maken met deze verschillende activiteiten tijdens de Parascholaire markt. (meer…)

04 jun 2019

Op vrijdag 14 juni wordt op ’t Hooghe Landt een spetterend festival georganiseerd: de FunFair Market! Houd je van muziek & entertainment of van zelfgemaakte producten en diensten? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! (meer…)

15 apr 2019

Afgelopen maandag was het zover; onze school was gastheer van de regiofinale van de Technasium Top Award!
(meer…)

1 2 3