de oudervereniging

Wist je dat je als ouder/verzorger van een leerling van ’t Hooghe Landt je automatisch lid bent van de oudervereniging? Ja zeker, elke ouder is lid! Graag vertelt het bestuur wat de oudervereniging zoal doet.

Het bestuur van de oudervereniging zijn ouders die zich betrokken voelen bij de school. We fungeren als klankbord voor de directie. Verder adviseert de oudervereniging school, zowel gevraagd als ongevraagd, over diverse vraagstukken. Op deze manier vormen we een brug tussen ouders en school en leveren we een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school. Wij zullen altijd proberen de belangen van ouders van leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. 

De rector, ondersteund door nog een afgevaardigde vanuit de schoolleiding, en de oudervereniging vergaderen ca. 6 keer per jaar. We wisselen informatie uit en stellen elkaar vragen. Daarnaast wordt er elk jaar een thema-avond georganiseerd voor ouders/verzorgers waarin een thema centraal staat dat actueel is. 

Meer weten wie wij zijn en wat wij doen? Neem dan vooral contact met ons op via oudervereniging@hooghelandt.nlWil je regelmatiger iets van ons zien of horen? Volg ons dan op Instagram: ‘oudervereniginghl’

Contact

Trompetstraat 1
3822 CK Amersfoort

 

Parelhoenstraat 2
3815 AG Amersfoort

033 – 455 9363
info@hooghelandt.nL