Aanmelding en Plaatsing

Elke middelbare school in Amersfoort en omgeving heeft een maximumaantal groepen dat zij kan plaatsen. Over dit onderwerp is meer te lezen op de website Van basis tot Brug: www.vanbasisnaarbrug.nl.

’t Hooghe Landt heeft plaats voor twaalf brugklassen. We kiezen, net als voorgaande jaren, voor een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de verschillende leerwegen (mh, hv en vwo) en ondersteuningsbehoefte. 

Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsbaar in twaalf brugklassen, zal door middel van loting worden bepaald welke leerlingen worden ingeschreven. De afgelopen jaren was er voor vrijwel iedere aangemelde leerling plaats bij ons op school.

Bij de aanmeldingen hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Voor broertjes en zusjes van onze leerlingen is altijd een plaats beschikbaar mits aan de algemene voorwaarden voor toelating wordt voldaan.
  • Vanuit Meerscholen, de stichting waaronder onze school valt, wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dat houdt in dat één van de vestigingen van Meerscholen uw kind kan plaatsen, mocht hij/zij worden uitgeloot bij de eerste aanmelding.

Contact

Trompetstraat 1
3822 CK Amersfoort

 

Parelhoenstraat 2
3815 AG Amersfoort

033 – 455 9363
info@hooghelandt.nL