Binnen 't Hooghe Landt zijn er vier afdelingen:

  • Afdeling Brugklas
  • Afdeling Mavo
  • Afdeling Havo
  • Afdeling Vwo

De schoolstructuur van ’t Hooghe Landt ziet er als volgt uit:

Rector Rein Westrik
Brugklas Jaap Rook
Mavo Carin ter Haar
Havo 2 en 3 Peter Tilman
Havo 4 en 5 Yvonne Admiraal
Vwo Aukje Smulders

Ook heeft elke afdeling coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor een leerjaar.