Binnen 't Hooghe Landt zijn er vier afdelingen:

  • Afdeling Brugklas
  • Afdeling Mavo
  • Afdeling Havo
  • Afdeling Vwo

De schoolstructuur van ’t Hooghe Landt ziet er als volgt uit:

  • Rector:     Richard Troost (a.i.)
  • Brugklas: Jaap Rook
  • Mavo:       Carin ter Haar
  • Havo:       Aukje Smulders (a.i.)
  • Vwo:        Aukje Smulders

Ook heeft elke afdeling coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor een leerjaar.