Onze school is een plek waar iedereen zich veilig moet voelen. Respect voor elkaar is een belangrijke kernwaarde. Daarom werken we met een gedragscode die de basis vormt van het handelen van zowel de leerling als het personeel.

Leerlingen met een positief advies van de basisschool voor mavo, havo en vwo zijn van harte welkom op onze school. Bij ons is het mogelijk om mavo/havo, havo/vwo en vwo te volgen.

Op dit moment hebben we ongeveer 1500 leerlingen en zijn we gevestigd op twee locaties, te weten: de Trompetstraat en de Parelhoenstraat. Deze twee gebouwen liggen op ongeveer vijf minuten fietsen van elkaar. De brugklas en de havo zijn gevestigd op de Trompetstraat en de mavo en vwo op de Parelhoenstraat.

Met het onderwijs dat wij bieden, streven wij de volgende ambities na:

 • Onze leerlingen verlaten de school met een diploma dat past bij hun niveau en ontwikkeling
 • Onze leerlingen zijn goed voorbereid op het vervolgonderwijs en hun toekomstig functioneren in de maatschappij
 • Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen op cultureel, creatief en exact gebied.

Deze ambities willen wij realiseren door middel van een viertal speerpunten: motiveren, samenwerken, het verschil maken en betrekken. Een belangrijk begrip binnen onze school is vertrouwen. Vertrouwen vormt de basis voor de manier waarop we met elkaar werken. Wil je meer lezen over onze speerpunten? Klik dan hier.

Om de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het leerproces en indien nodig bij de persoonlijke – of sociaal – emotionele ontwikkeling, biedt ’t Hooghe Landt de volgende vormen van begeleiding:

  • Leerlingbegeleider
  • Mentor
  • Intern begeleider passend onderwijs
  • Psycholoog
  • Decanaat / LOB
  • Remedial Teaching
  • GGD

De begeleiding vindt daarmee niet alleen in de les plaats, maar ook daarbuiten.

Als school hechten we een sterke waarde aan actieve betrokkenheid van zowel leerlingen als ouders. We kunnen pas een echt goede leer- en leefomgeving zijn als iedereen zich betrokken voelt bij alles wat er gebeurt. Daarom worden beslissingen zoveel mogelijk genomen in of na overleg met anderen. Zo wordt er regelmatig overleg gevoerd met leerlingen in de leerlingenraad en met ouders in de oudervereniging.