18 Jun 2019

Afgelopen week werd de examenuitslag bekend. Het was een spannende tijd voor de leerlingen, maar ook voor de medewerkers. We zijn erg blij met het mooie resultaat dat er is bereikt. Gefeliciteerd aan iedereen die geslaagd is! Helaas zijn er ook leerlingen die een herexamen hebben. Heel veel succes!

(meer…)

12 Jun 2019

‘Wie wordt de beste jonge debater van Nederland en wie houdt de beste toespraak?’. Op deze vragen wordt antwoord gegeven in het programma ‘Op weg naar het lagerhuis’.

(meer…)

12 feb 2019

Als school vinden we het belangrijk om onze ambities te kunnen realiseren. In overleg met leerlingen, ouders, personeelsleden en andere belanghebbenden is er daarom gekozen voor een viertal speerpunten :

  1. Motiveren
  2. Samenwerken
  3. Het verschil maken
  4. Betrekken

Het begrip vertrouwen is onlosmakelijk verbonden met deze speerpunten. Vertrouwen vormt namelijk de basis voor de manier waarop we met elkaar omgaan en werken.

(meer…)

05 nov 2018

Onze school is een plek waar iedereen zich veilig moet voelen. Respect voor elkaar is een belangrijke kernwaarde. Daarom werken we met een gedragscode die de basis vormt van het handelen van zowel de leerling als het personeel.

01 nov 2018

De schoolstructuur van ’t Hooghe Landt ziet er als volgt uit:

Rector Rein Westrik
Brugklas Peter Tilman
Mavo 2, 3 en 4 Carin ter Haar
Havo 2 en 3 Willem van Ketel
Havo 4 en 5 Yvonne Admiraal
Vwo 2 en 3 Petra van Loon
Vwo 4, 5 en 6 Aukje Smulders

Ook heeft elke afdeling per leerjaar een verantwoordelijke voor leerlingzaken.

01 nov 2018

Binnen ’t Hooghe Landt zijn er vier afdelingen:

  • Afdeling Brugklas
  • Afdeling Mavo
  • Afdeling Havo
  • Afdeling Vwo

1 2 3 4