01 okt 2019

Ook in 2020 zijn er weer een aantal informatie- en inloopavonden. We hopen veel mensen te mogen ontvangen.

INFORMATIEAVONDEN EN INLOOPAVONDEN

In januari zijn er drie extra informatieavonden:

• Maandag 13 januari 2020: mavo/havo
• Dinsdag 21 januari 2020: havo/vwo/technasium
• Donderdag 23 januari 2020: vwo/technasium

Vanaf 6 januari 2020 is het mogelijk om je voor een van deze avonden in te schrijven via deze website.

 

In februari zijn er twee inloopavonden:

• Dinsdag 4 februari 2020 van 19.15-21.30 uur.
• Woensdag 5 februari 2020 van 19.15-21.30 uur.

Iedereen is welkom op deze avonden! Je hoeft je hier niet voor in te schrijven!

01 okt 2019

Elke middelbare school in Amersfoort en omgeving heeft te maken met een maximum aantal groepen dat zij kan plaatsen. U kunt dit ook lezen op de site: www.vanbasisnaarbrug.nl.

’t Hooghe Landt heeft plaats voor 10 brugklassen. Indien er meer aanmeldingen zijn, zal door middel van loting bepaald worden welke leerlingen worden ingeschreven.  De afgelopen jaren was er voor iedere aangemelde leerling plaats bij ons op school.

Om alles goed te laten verlopen hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Voor broertjes en zusjes van onze leerlingen is altijd een plaats beschikbaar.
 • We kiezen voor een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de verschillende leerwegen net als voorgaande jaren.

Vanuit het Meridiaan College wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dat houdt in dat er in geval van uitloting op één van de vestigingen van het Meridiaan College een plek op één van de andere vestigingen van het Meridiaan College zal worden aangeboden.

Als u vragen hebt over deze informatie, kunt u contact opnemen met de afdelingsleider brugklas Jaap Rook op nummer 033-4559363 of per mail j.rook@hooghelandt.nl.

Procedure, aanmelding en inschrijving   Meridiaan College 2020-2021

 1. Voor het cursusjaar 2020-2021 is er per vestiging van het Meridiaan College een maximum aantal brugklassen dat kan worden geplaatst (hetzij in totaal of uitgesplitst naar schoolsoort) vastgesteld.
 2. Wanneer de aanmelding hoger ligt dan de beschikbare ruimte, volgt er plaatsing d.m.v. loting. Hierbij hebben leerlingen die een broer of zus* op de gekozen vestiging hebben zitten, of waarvan één of beide ouders werkzaam** zijn op het Meridiaan College voorrang. Zij ontvangen na de voorlichtingsactiviteiten, maar voor de aanmelddatum bericht over de procedure. Daarnaast dient aan de algemene voorwaarden voor toelating te worden voldaan.

Aanmelding

Uiterlijk 15 maart 2020 moet het onderwijskundig rapport en het inschrijfformulier zijn ontvangen door de gekozen vestiging van het Meridiaan College. Dit verloopt zoals te doen gebruikelijk via de basisschool. De volgorde waarin het inschrijfformulier en het onderwijskundig rapport worden ontvangen speelt geen rol bij de toewijzing van plaatsen.

De richtlijnen voor toelating zijn Amersfoort breed afgesproken en vastgelegd op de website: www.vanbasisnaarbrug.nl

Werkwijze

De vestigingen van het Meridiaan College zullen vanaf 15 maart 2020 bij de plaatsing alleen werken met de lijst van aangemelde leerlingen. Als er minder aanmeldingen voor de beschikbare brugklassen zijn, worden alle leerlingen die voldoen aan de algemene voorwaarden voor toelating ingeschreven op de vestiging van het Meridiaan College waar ingeschreven is. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare klassen zijn, zal door de notaris d.m.v. loting bepaald worden welke leerlingen geplaatst kunnen worden.

Vanuit het Meridiaan College wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dat houdt in dat de vestigingen van het Meridiaan College uw zoon/dochter, mocht hij/zij worden uitgeloot bij het Meridiaan College, zal plaatsen als uw zoon/dochter op die andere vestiging wordt aangemeld.

Procedure, inschrijving en bericht

 1. Voor 19 maart wordt van alle aangemelde leerlingen vastgesteld of ze op basis van het basisschooladvies toelaatbaar zijn tot de betreffende vestiging van het Meridiaan College.
 2. Als op 15 maart 2020 het aantal toelaatbare aanmeldingen hoger is dan het aantal beschikbare klassen worden toelaatbare leerling geplaatst d.m.v. loting. Deze loting wordt verricht door de notaris. De ouders en leerlingen worden op 20 maart op de hoogte gesteld of de leerling geplaatst is of dat er geloot gaat worden.
 3. Bij de loting is er een onderverdeling in het aantal beschikbare plaatsen in een leerweg per vestiging verschillend (zie website van de betreffende school). De loting vindt op 23 maart 2020 plaats.
 4. Alle aangemelde leerlingen ontvangen op 25 maart 2020 de uitslag van de loting en een overzicht van scholen waar nog ruimte.
 5. Ouders doen voor 29 maart 2020 een nieuwe aanmelding. Op 30 maart staan de aanmeldingen vast.
 6. Van de leerlingen die zijn ingeloot, wordt vastgesteld of de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft
 7. Zo ja, dan geldt zorgplicht. De school van aanmelding stelt vast wat de ondersteuningsbehoefte is en of er een passende ondersteuning kan worden geboden. Als er geen passend aanbod is binnen de eigen school, wordt in overleg met leerling, ouders en basisschool gezocht naar de best passende oplossing. Zo nee, dan kan de betreffende leerling worden ingeschreven.

Alle ingeschreven leerlingen ontvangen uiterlijk 10 juni 2020 de bevestiging van inschrijving. In dezelfde brief staat ook de uitnodiging voor de kennismakingsochtend woensdag 8 juli 2020.

*Op onze school betekent dat broertjes of zusjes, of stiefbroertjes –zusjes, die bij de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres zijn ingeschreven, uiterlijk 1 oktober 2020 staan ingeschreven op de betreffende vestiging het Meridiaan College.

**Hiervoor geldt dat de werknemer op 1 augustus 2020 een vast dienstverband heeft op het Meridiaan College.

30 sep 2019

Informatie- en Inloopavonden

In januari zijn er drie extra informatieavonden:

• Maandag 13 januari 2020: mavo/havo
• Dinsdag 21 januari 2020: havo/vwo/technasium
• Donderdag 23 januari 2020: vwo/technasium

Vanaf 6 januari 2020 is het mogelijk om je voor een van deze avonden in te schrijven.

 

In februari zijn er twee inloopavonden:

• Dinsdag 4 februari 2020 van 19.15-21.30 uur.
• Woensdag 5 februari 2020 van 19.15-21.30 uur.

Iedereen is welkom op deze avonden! Je hoeft je hier niet voor in te schrijven!

18 jun 2019

Afgelopen week werd de examenuitslag bekend. Het was een spannende tijd voor de leerlingen, maar ook voor de medewerkers. We zijn erg blij met het mooie resultaat dat er is bereikt. Gefeliciteerd aan iedereen die geslaagd is! Helaas zijn er ook leerlingen die een herexamen hebben. Heel veel succes!

(meer…)

13 jun 2019

Voor leerlingen die goed zijn in Engels en meer willen en kunnen dan het regulier programma, bieden we het Cambridge English programma aan.
Klik hier voor meer informatie en hier voor het behaalde certificaat.

12 jun 2019

‘Wie wordt de beste jonge debater van Nederland en wie houdt de beste toespraak?’. Op deze vragen wordt antwoord gegeven in het programma ‘Op weg naar het lagerhuis’.

(meer…)

1 2 3 5