01 nov 2018

Binnen het Meridiaan College hebben we een interne academie met elk jaar een aantrekkelijk cursusaanbod. Vanuit deze interne academie bieden wij samen met meerdere scholen vanuit Amersfoort e.o. een Amersfoortse docentenacademie (ADA) aan, waardoor we investeren in de professionaliteit van ons personeel.

01 nov 2018

Leuk dat je hebt besloten om je aan te melden voor onze school!

Op deze pagina vind je alle informatie die voor jou van belang is, zoals het aanmeldingsformulier, de aanmeldprocedure en eventuele nieuwtjes.

01 nov 2018

Als school hechten we een sterke waarde aan actieve betrokkenheid van zowel leerlingen als ouders. We kunnen pas een echt goede leer- en leefomgeving zijn als iedereen zich betrokken voelt bij alles wat er gebeurt. Daarom worden beslissingen zoveel mogelijk genomen in of na overleg met anderen. Zo wordt er regelmatig overleg gevoerd met leerlingen in de leerlingenraad en met ouders in de oudervereniging.

01 nov 2018

Om de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het leerproces en indien nodig bij de persoonlijke – of sociaal – emotionele ontwikkeling, biedt ’t Hooghe Landt de volgende vormen van begeleiding

(meer…)

01 nov 2018

Met het onderwijs dat wij bieden, streven wij de volgende ambities na:

  • Onze leerlingen verlaten de school met een diploma dat past bij hun niveau en ontwikkeling
  • Onze leerlingen zijn goed voorbereid op het vervolgonderwijs en hun toekomstig functioneren in de maatschappij
  • Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen op cultureel, creatief en exact gebied.

Deze ambities willen wij realiseren door middel van een viertal speerpunten: motiveren, samenwerken, het verschil maken en betrekken. Een belangrijk begrip binnen onze school is vertrouwen. Vertrouwen vormt de basis voor de manier waarop we met elkaar werken. Wil je meer lezen over onze speerpunten? Klik dan hier.

01 nov 2018

Op dit moment hebben we ongeveer 1500 leerlingen en zijn we gevestigd op twee locaties, te weten: de Trompetstraat en de Parelhoenstraat. Deze twee gebouwen liggen op ongeveer vijf minuten fietsen van elkaar. De brugklas en de havo zijn gevestigd op de Trompetstraat en de mavo en vwo op de Parelhoenstraat.

1 2 3