31 jan 2021

Procedure aanmelding en inschrijving   Meridiaan College 2021-2022 

1) Voor het cursusjaar 2021-2022 is er per vestiging van het Meridiaan College een maximum aantal brugklassen dat kan worden geplaatst (hetzij in totaal of uitgesplitst naar schoolsoort) vastgesteld. Voor ’t Hooghe Landt is dat vastgesteld op 10 brugklassen.  (meer…)

06 feb 2020
Vragen over de school?
Stuur een mail naar info@hooghelandt.nl of neem contact op via 033-4559363.

 

05 nov 2018

Onze school is een plek waar iedereen zich veilig moet voelen. Respect voor elkaar is een belangrijke kernwaarde. Daarom werken we met een gedragscode die de basis vormt van het handelen van zowel de leerling als het personeel.

01 nov 2018

De schoolstructuur van ’t Hooghe Landt ziet er als volgt uit:

Rector Rein Westrik
Brugklas Peter Tilman
Mavo 2, 3 en 4 Carin ter Haar
Havo 2 en 3 Willem van Ketel
Havo 4 en 5 Yvonne Admiraal
Vwo 2 en 3 Petra van Loon
Vwo 4, 5 en 6 Aukje Smulders

Ook heeft elke afdeling per leerjaar een verantwoordelijke voor leerlingzaken.

01 nov 2018

Binnen ’t Hooghe Landt zijn er vier afdelingen:

  • Afdeling Brugklas
  • Afdeling Mavo
  • Afdeling Havo
  • Afdeling Vwo

01 nov 2018

Binnen het Meridiaan College hebben we een interne academie met elk jaar een aantrekkelijk cursusaanbod. Vanuit deze interne academie bieden wij samen met meerdere scholen vanuit Amersfoort e.o. een Amersfoortse docentenacademie (ADA) aan, waardoor we investeren in de professionaliteit van ons personeel.

1 2 3 4