Voor leerlingen die goed zijn in Frans, Duits of Engels en meer willen en kunnen dan het regulier programma, bieden we een extra programma aan. Voor Frans is dat het programma Delph, voor Duits is dat Goethe en voor Engels is dat Cambridge English.
KLIK HIER voor meer informatie…

Aan cultuur wordt veel aandacht besteed in de lessen beeldende vorming, drama, ckv en muziek. Ook behoren jaarlijkse projecten, excursies en bezoeken aan musea en theater tot het programma.

Om de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het leerproces en indien nodig bij de persoonlijke – of sociaal – emotionele ontwikkeling, biedt ’t Hooghe Landt de volgende vormen van begeleiding

    • Leerlingbegeleider
    • Mentor
    • Intern begeleider passend onderwijs
    • Orthopedagoog
    • Decanaat / LOB

Parascholaire activiteiten als dans, zang, toneel, sport en kunst geven de leerlingen de mogelijkheid om naast onderwijs hun eigen talenten verder te ontwikkelen.